Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kartu su kitais socialiniais partneriais bei konsultantais parengė Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos sektoriaus profesinį standartą. Šis standartas yra vienas iš penkių parengtų profesinių standartų.

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) su partneriais taip pat jau parengė Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus, Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus, Prekybos sektoriaus profesinius standartusir šiuo metu rengia Architektūrosprofesinį standartą.

„Sparčiai tobulėjant technologijoms, švietimo sistema nespėja taip greitai prisitaikyti prie globalėjančio pasaulio. Praėjus vos keliems metams po studijų baigimo, padarius pertrauką arba keičiant profesinę sritį darbo rinka jau būna pasikeitusi, todėl jauniesiems specialistams žinias reikia vėl atnaujinti. Tokia situacija verslą verčia nemažai investuoti, o rezultatai pastebimi tikrai ne iš karto. Padėti mokytis ir studijuoti tai, kas aktualu šiandien, o ne prieš 30 metų ir suvokti, kokios kompetencijos yra aktualios – profesinių standartų rengimo tikslas, prie kurio norėjome prisidėti ir mes, verslininkai. Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos sektoriaus profesinis standartas yra ypač svarbus, nes vaistininkai turi ne tik išmanyti farmaciją, bet ir turėti vadybos, psichologijos žinių“, – sako LVK prezidentas Valdas Sutkus.

„Gintarinės vaistinės“ Vilniaus regiono vadovė ir viena iš šio profesinio standarto rengimo ekspertų grupės narių Kristina Vaičaitienė sako, kad šiandien į darbo rinką atėję jaunieji specialistai dažnai neturi praktinių įgūdžių, o profesinis standartas padės susipažinti su specifiniais konkrečiai darbo vietai reikalingais praktiniais darbo įgūdžiais.

„Anksčiau į profesinius standartus žvelgdavau ganėtinai skeptiškai, tačiau po to, kai pati prisidėjau prie pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos sektoriaus profesinio standarto rengimo, supratau, kad veiklos standartas iš tiesų yra labai reikalingas. Be jo kyla nemažai problemų, nes neturint profesinio standarto labai sunku apmokyti jaunus specialistus. Šis procesas ilgai užtrunka, o verslas patiria nemažai nuostolių. Toks standartas suteikia aiškumo, supratimo verslininkams, ko tikėtis iš specialistų, o būsimiems specialistams – suvokimo, kaip galės pritaikyti teorines žinias praktiškai“, – sako Kristina Vaičaitienė, „Gintarinės vaistinės“ Vilniaus regiono vadovė.

Lietuvoje kaip ir  kitose Europos Sąjungos valstybėse yra ruošiami profesiniai standartai, kurie, pasak profesinius standartus rengusios viešosios įstaigos Inovacijų ir kompetencijų ugdymo instituto direktorės Editos Juodienės, yra tarsi orientyras švietimo sistemai, kuris padės rengti konkurencingus specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius.

„Šie profesiniai standartai suteikia verslui galimybę garsiai pasakyti, kokių gi kompetencijų turintys darbuotojai yra laukiami darbo rinkoje. Naujos modulinės profesinio mokymo programos rengiamos vadovaujantis patvirtintais profesiniais standartais. Parengtos mokymo programos, tikėtina, labiau atitiks rinkos poreikius“, – sako E. Juodienė. Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos sektoriaus profesinis standartas nustato Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos  sektorių, jo posektorius ir pagrindinius veiklos procesus, sektoriaus kvalifikacijas ir jų aprašus, tarpsektorines kvalifikacijas.

Panašūs įrašai