Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kartu su partneriais baigė rengti Prekybos sektoriaus profesinį standartą, kuris leis ateityje prekybos specialybes baigusiems studentams greičiau įsilieti į darbo rinką. Šis standartas yra vienas iš penkių Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) kartu su kitais socialiniais partneriais bei konsultantais parengtų profesinių standartų.

„Iki šiol verslas jautė problemą – baigę studijas specialistai turėjo teorinių žinių bagažą, tačiau prastus įgūdžius jį pritaikant. Šito tekdavo mokytis jau dirbant. Tai lyg vairuotojas vairavimo mokykloje išlaikytų tik teorijos egzaminą, o praktikos pradėtų mokytis jau realiame eisme savarankiškai. Tikimės, kad mokslo gaires rengusioms grupėms mūsų deleguoti verslininkai padėjo sukurti naudingus ir prasmingus studijų standartus – verslas gaus jau galinčius dirbti specialistus, o baigusieji mokslus jaunuoliai jausis tvirčiau ieškodami pirmojo darbo, jie bus sukaupę tinkamų žinių ir kompetencijų bei galės dalyvauti darbo rinkoje kaip tikri, o ne popieriniai specialistai“,– pasakoja apie sprendimą aktyviai dalyvauti rengiant profesinius standartus LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Pasak Legalaus verslo aljanso vadovo Romo Apulskio – Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinio profesinio komiteto pirmininko – verslo įsiliejimas į standartų rengimą tikrai bus naudingas visoms pusėms.

„Manau, atsiradus šiems standartams, jei jie bus tinkamai pritaikyti, laimės visi – verslininkai gaus geriau praktiniam darbui pasirengusius specialistus, o studentai galės tikėtis aukštesnės pradinės algos, nes verslininkams nebereikės tiek investuoti į jų mokymus. Anksčiau po studijų dar apie metus žmones tekdavo mokyti amato subtilybių, o juk tai kainuoja“, – sako R. Apulskis.

„Ruošiant mokymosi programas visada bendraudavome su verslo atstovais, nes mokydami specialistus rengiame juos praktiniam darbui. Tačiau tai pirmas kartas Lietuvoje, kai verslininkai ne tik išsakė savo pastabas, bet ir realiai dalyvavo darbo grupėse, tad tikimės, kad šį kartą standartai bus dar geriau orientuoti į tikslą – parengti žmones realiems darbams“,– sako profesinius standartus rengusios viešosios įstaigos Inovacijų ir kompetencijų ugdymo instituto direktorė Edita Juodienė.

Pasak R. Apulskio, visi siekė to paties tikslo – suteikti studentams tas žinias, kurios atvers duris kuo greičiau praktiškai siekti profesinių aukštumų, pritaikant studijų metais sukauptas žinias.

„Iš tiesų šio darbo metu mokslo atstovai gavo net daugiau naudos, nei verslo atstovai. Mes geriau suvokėme, kokių gebėjimų verslininkai tikisi iš konkrečias profesijas įgijusių studentų. Pavyzdžiui, pamatėme, kad studentams aktualu turėti ne tik tiesiogines prekybos žinias, bet ir tam tikrų marketingo, finansų, personalo valdymo žinių“,– teigė darbo grupės narė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dekanė profesorė dr. Aida Mačerinskienė.

Pasak „L’Oreal Baltic“ Lietuvos filialo, Prekybos marketingo vadovės Baltijos šalims bei Vilniaus universiteto Verslo mokyklos docentės Elzės Rudienės, verslo dalyvavimas diskusijose suteikė naudos ne tik mokslo atstovams, bet ir naudingos informacijos apie mokymo sistemą verslininkams. „Pasimatė, kad verslo atstovai ne visuomet gerai įsivaizduoja švietimo sistemą. Pavyzdžiui, ieškodami darbuotojų jie reikalauja tam tikrų gebėjimų ir aukštojo išsilavinimo, nors tie gebėjimai suteikiami kolegijose. Žinoma, „aukštasis išsilavinimas“ skamba gerai, tačiau jo reikia tikrai ne visuomet. Tad naudos gavo tikrai abi pusės“, – sako E. Rudienė.

Šiuo metu Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kartu su partneriais jau parengė tris ūkio sektorių profesinius standartus: Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus, Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus, Prekybos sektoriaus profesiniai standartai bei rengia Architektūros ir Farmacijos gaminių ir preparatų gamybos sektorių profesiniai standartus.

Lietuvos aukštojo ir profesinio mokymo įstaigos patvirtintų profesinių standartų pagrindu jau gali koreguoti esamas ir / ar rengti naujas profesinio mokymo ar studijų programas.

Panašūs įrašai