Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto kodas: 2015-1-FR01-KA203-015261
Projekto biudžetas: 294 229,00 Eur.

Projektu #empl-oi – European Mobility Placements for Open Innovation – buvo siekiama sudaryti palankias sąlygas studentų mobilumui aukštosiose mokyklose bei studijų ir darbo patogiam derinimui, vykdant novatoriškus sprendimus šiose srityse, leidžiant studentams įgyti kompetencijas, kurios yra vertingos darbo rinkoje, bei padidina būsimo įsidarbinimo galimybes. Profesionalų dalyvavimas projekto veiklose ir dalijimasis patirtimi suteikė studentams daugiau praktinio mokymo programų, atitinkančių dabartinius darbo rinkos poreikius. #empl-oi skatino dinamišką ir tikslingą tarptautinių universitetų ir įmonių bendradarbiavimą, reikalaujant, kad studentai veiktų per tradiciškai nustatytas ribas.

Vizija ir tikslai
Projekto #empl-oi pagrindiniai elementai susidėjo iš aukštojo mokslo mobilumo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo stiprinimo. Atsižvelgiant į tai, projekto tikslas – atkreipti dėmesį į studentų įsidarbinimo galimybes ir į poreikį didinti švietimo svarbą, sprendžiant esamas dabartinių sistemų įgūdžių neatitikimus. Galimi sprendimai:

 • Skatinti vienerių metų mobilumą, vietoj vieno semestro trukmės, siekiant giliau pasinerti į priimančiąją aplinką (kultūriniu požiūriu, kalbos požiūriu);
 • Pridėti papildomų aspektų studijuojant užsienyje, prie esamos akademinės veiklos pridedant platesnę profesinę veiklą įmonėse;

Projekto partneriai:

 • Nicos universitetas (angl. University of Nice – IAE NICE Graduate School of Management)
 • Naples Federico II universitetas (Italija) (angl. University of Napoli Federico II)
 • Alkalos universitetas (Ispanija) (angl. University of Alcalá)
 • Vytautas Didžiojo universitetas (Lietuva) (angl. Vytautas Magnus University)
 • Lodz universitetas (Lenkija) (angl. University of Lodz – Faculty of Economics and Sociology)
 • Europos universitetų fondas (angl. European University Foundation)
 • Erasmus studentų tinklas (Belgija) (angl. Erasmus Student Network)
 • Lietuvos verslo konfederacija (Lietuva) (angl. Lithuanian Business Confederation)
 • Verslumo skatinimo fondas (angl. Foundation for Promotion of Entrepreneurship)
 • UAB Festo

#empl-oi finansuojamas pagal ERASMUS+, Key Action 2, Strategic Partnerships (2015-2018) programą.

Gairės pedagogams: universitetų ir verslo aktyvaus bendradarbiavimo skatinimas (Gairės anglų kalba) – GUIDELINES

Politikos rekomendacijos: universitetų ir verslo bendradarbiavimo stiprinimas (Rekomendacijos anglų kaba) – POLICY RECOMMENDATIONS

Panašūs įrašai