Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. balandžio 1 d. – 2015 m. vasario 27 d.
Projekto kodas: Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-027
Priemonė: ASISTENTAS-1, Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K
Bendra projekto vertė: 269 826,81 Eur.

Projekto tikslas – užtikrinti ilgalaikį, nuolatos stiprėjantį tarptautinį verslo įmonių konkurencingumą, ekonominį augimą bei veiklos efektyvumo didėjimą.

Projektui keliami šie uždaviniai:
a) didinti tikslinės grupės žinomumą tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu;
b) sukurti prielaidas įmonių plėtrai bei didinti verslo įmonių kompetencijas eksporto rinkose;
c) sudaryti prielaidas įmonių vidaus procesų efektyvumui bei gyvybingumui apskritai didėti.

Projekto veiklos:
a) Eksporto galimybių studijų kūrimas. Jomis  bus siekiama pateikti detalią techninę, finansinę, ekonominę ir institucinę eksporto rinkų analizę.
b) Renginių ir  konferencijų organizavimas konkrečiam  sektoriui arba eksporto rinkai.
c) Dalyvavimas parodose, priklausymas tarptautinėms organizacijoms ir rinkodaros medžiagos parengimas. Parodos: „Agrokomplex“, „Polagra“, „Riga food“.

Pasiekti rezultatai:
a) eksporto apimčių augimas;
b) darbo vietų augimas;
c) darbo našumo didėjimas;
c) galimybė verslo subjektams plėtoti verslo ryšiu.

Panašūs įrašai