Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. balandžio 3 d. – 2015 m. liepos 31 d.
Projekto kodas: Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-014
Bendra projekto vertė: 319 230,48 Eur.
Projekto partneriai: Lietuvos savivaldybių asociacija, Viešoji įstaiga „Socialiniai paramos projektai“, Lietuvos darbdavių konfederacija, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija, Utenos apskrities darbdavių asociacija, Viešoji įstaiga „Verslo ir technologijų parkas“, Mažeikių verslininkų asociacija, Akmenės rajono verslininkų asociacija, Kauno apskrities darbdavių asociacija.

Lietuvos verslo konfederacija įgyvendino pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“ finansuojama projektą „Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – pagerinti verslo sąlygas veiklą užsienio rinkose vykdantiems ar planuojantiems SVV subjektams ir fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą.

Projekto uždavinys – suteikti verslo poreikius atitinkančią aukštos kokybės informaciją ir konsultavimo paslaugas plėtros į užsienio rinkas srityje.

Projekto metu buvo suorganizuota 60 SVV subjektų internacionalizaciją skatinančių informacinių renginių 60 savivaldybių.

Projekto metu buvo teikiamos 2 pakopų aukštos kokybės konsultacinės paslaugos, skirtos SVV subjektų plėtros į užsienio rinkas planavimu, organizavimu ir valdymu  besidomintiems SVV subjektams ir fiziniams asmenims. Suteiktos 16 876 val. konsultacinių paslaugų 1435  naudos gavėjui.

Projektas sudarė sąlygas pareiškėjui ir projekto partneriams – asocijuotoms verslo struktūroms, viešosioms įstaigoms – sustiprinti pozicijas informacinės ir konsultacinės pagalbos verslui teikimo, verslumo skatinimo srityse, išplėsti ar atnaujinti savo veiklą regionuose, užmegzti naudingus bendradarbiavimo ryšius. Projekto metu pareiškėjo ir partnerių darbuotojai pagilino žinias ir sustiprino įgūdžius verslo konsultavimo, verslumo skatinimo srityse, kurie bus panaudoti ateityje, teikiant viešąsias paslaugas verslui ir įgyvendinant kitas verslo aplinkos gerinimo iniciatyvas. Projekto metu teikiamos aukštos kokybės konsultacinės paslaugos regionuose, ypatingai turinčiuose žemą verslumo lygį, sudaro sąlygas SVV sektoriaus plėtrai ir skatina šių regionų ekonominį ir socialinį vystymąsi.

Panašūs įrašai