Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. liepos 8 d. – 2015 m. spalio 7 d.
Projekto kodas: Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-263
Priemonė: „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, Nr. VP1-1.1-SADM-01-K
Bendra projekto vertė: 229 524,44 Eur.

Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos verslo konfederacijos partnerių žmogiškuosius išteklius, siekiant didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonių reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais – aštuoniomis smulkaus verslo įmonėmis iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Mažeikių ir Šalčininkų rajonų – vykdė žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimo projektą, iš dalies finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Nors smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje užima didžiąją verslo sektoriaus dalį, turimi įmonių pajėgumai nėra pilnai išnaudojami. Viena didžiausių smulkaus verslo problemų šalyje yra nepakankamai kvalifikuota žmogiškųjų išteklių bazė. Darbuotojų tobulėjimas yra vienas esminių inovatyvių ir sėkmingų įmonių požymių, tad šis projektas padėjo įmonėms pilnai išnaudoti turimą ne tik technologinį, bet ir žmogiškųjų išteklių potencialą.

Projekto mokymai, skirti jauniems ir vyresnio amžiaus darbuotojams, prisidėjo prie šių socialinių grupių prisitaikymo prie darbo rinkos poreikių. Projekte dalyvavusios įmonės tvirtina, jog jauni darbuotojai dažnai jaučia praktinių žinių stygių, o vyresni – poreikį atnaujinti žinias. Be to, kvalifikacijos kėlimas ir mokymai yra vienas efektyviausių būdų motyvuoti darbuotojus. Projekto metu buvo apmokyta 120 smulkaus verslo įmonių darbuotojų.

Ruošiantis projekto įgyvendinimui buvo atliktas mokymų poreikio tyrimas, kuris parodė kad įmonėse jaučiamas ypač didelis poreikis tobulinti kvalifikaciją bei įgyti naujų žinių vadovavimo, veiklos efektyvumo didinimo, pardavimų ir derybų, klientų aptarnavimo, projektų valdymo ir kitose srityse. Pagal poreikius prioretizuoti bei kokybiškai suorganizuoti mokymai, patenkino darbuotojų poreikį, taip skatino didesnę motyvaciją, kuri yra būtina sąlyga pasiekti organizacijų tikslams. Įmonių vadovų žinių tobulinimas sukūrė prielaidas inovatyvių vadybos metodų taikymui efektyviam strateginių plėtros planų įgyvendinimui, tuo tarpu įmonių darbuotojų įgūdžių ir kvalifikacijos tobulinimas, užtikrino darbo našumo ir efektyvumo didėjimą, augo sukuriama bendra pridėtinė vertė įmonėms.

Panašūs įrašai