Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. lapkričio 25 d. –  2013 m. rugsėjo 31 d.
Projekto kodas: Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-036
Priemonė: Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K
Bendra projekto vertė: 638 114,28 Eur.
Projekto partneriai: Socialinių mokslų kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Utenos kolegija.

Projekto tikslas – ugdyti studentų verslumo gebėjimus ir praktinius įgūdžius įgyvendinant Vakarų Europoje plačiai pripažintą ir Lietuvos aplinkai adaptuotąneformalaus verslumo ugdymo modelį „Junior Enterprise“.

Projekto uždaviniai:
1) Parengti mentorius pagal „Junior Enterprise“ įgyvendinimui;
2) Ugdyti studentų bei dėstytojų praktinius verslumo gebėjimus vykdant teorinius mokymus, praktinę veiklą ir atliekant praktikas verslo įmonėse;
3) Projekto valorizacija (sklaida).

Dalyviai:
• skirtingų krypčių studentai ir dėstytojai iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų;
• Daugiau nei 100 studentų ir 14 dėstytojų;

Projekto veiklos:
• Dalyviai galėjo dalyvauti organizuojamose verslumo dirbtuvėse, kuriose buvo lavinami pristatymo, interesų derinimo, asmeninės įtampos valdymo, laiko planavimo, komandinio darbo bei kiti verslumo įgūdžiai.
• 29-iems projekto dalyviams buvo pasiūlyta sudalyvauti 3 dienų „Lyderystės ugdymo“ stovykloje.
• „Jaunųjų lyderių sprendimų“ metu kviestos Lietuvoje veikiančios įmonės studentams pasakojo apie savo veiklą, pasidalino įgyta patirtimi.
• 12 atrinktų laimingųjų penkias dienas praleido Londone. Londone dalyvius kuravo „Lithuanian city of London club“ (LCLC) organizacijos atstovai. Vizito metu dalyviams buvo suteikta galimybė ne tik susipažinti su savo srities profesionalais, sužinoti jų sėkmės istorijas, bet ir sužinoti apie Londone veikiančias įmones.
• Viena iš svarbiausių „Jaunųjų lyderių sprendimų“ projekto dalių – verslo planų kūrimas.

Rezultatai:
• Įgyvendinti nemažiau, kaip du verslo planai.
• Surengta baigiamoji konferencija, kurioje kviečiami aukštųjų mokyklų atstovai, projekto mentoriai, dalyviai bei investuotojai.

Panašūs įrašai