Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. vasario 1 d. – 2014 m. spalio 31 d.
Projekto kodas: Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-023
Priemonė: ASISTENTAS-1, Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K
Bendra projekto vertė: 401 720,63 Eur.

Šio projekto tikslas yra detalizuoti verslo sąlygas, eksporto plėtros galimybes į aktualias Lietuvos verslo konfederacijos nariams tikslines Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir Kazachstano rinkas tuose sektoriuose, kurie turi didžiausią potencialą ir geriausiai atitinka tikslinės grupės interesus.

Projektui keliami šie uždaviniai:
Eksporto priemonių į Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir Kazachstano rinkas parengimas ir įgyvendinimas.

Projekto įgyvendinimo priemonės apėmė:
a) šių šalių bendrųjų ir specializuotų rinkų tyrimus,
b) didžiausią efektą duodančių eksporto sektorių nustatymus,
c) reikiamų kontaktinių duomenų surinkimą;
d) 4 galimybių studijų parengimas pagal šalis bei 16 sektorinių galimybių studijų tikslinėse rinkose, įskaitant eksporto planų bei praktinių rekomendacijų parengimą tikslinėms grupėms,
e) 16 seminarų organizavimą kartu su galimybių studijų ir rekomendacijų pristatymu.

Projektas buvo taikomas specializuotoms tikslinėms grupėms, todėl gautas efektas buvo praktiškai pritaikomas.

Panašūs įrašai