Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. balandžio 1 d. –  2013 m. gegužės 30 d.
Projekto kodas: Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-017
Priemonė: Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K
Bendra projekto vertė: 389 418,73 Eur.

Projekto partneriai: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Tarptautinio verslo mokykla, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Lietuvos bankų asociacija, Danske bankas, ERGO Lietuva, SEB bankas.

Projekto tikslas – prisidėti prie studijų kokybės gerinimo, organizuojant tikslingas studentų praktikas finansų ir draudimo sektoriuje, paremtas kuo aiškesniu ir  paprastesniu praktikos vietos ar praktikanto suradimo būdu.
Dažnai studentai nežino kur galėtų ieškoti praktikos vietos ar jiems tenka pildyti ne vienos įmonės praktikos vietos registracijos formas, tuo pačiu įmonėms dažnai sudėtinga iš daugelio paraiškų atsirinkti tinkamiausius studentus. Mokymo įstaigų nustatomi praktikos tikslai ir užduotys retai atitinka įmonių veiklos specifiką ir galimybes suteikti pageidaujamą informaciją studentui.
Projektas apjungdamas partnerių poreikius ir remdamasis tarptautine patirtimi stiprino ryšius tarp verslo ir mokslo organizacijų, įtvirtino realų poreikį bendradarbiavimo principu kurti reikalingą praktikų organizavimo sistemą. Pagal naują sistemą buvo apmokyti įmonių ir mokslo institucijų praktikos vadovai, atliekamos bandomosios studentų praktikos, sukurta ir perkelta į elektroninę erdvę nacionalinio lygmens informacinė praktikų paieškos sistema www.startuoju.lt
Pirminiame etape projektas buvo orientuotas į finansų ir draudimo sektorius, tačiau vėliau ši praktikų organizavimo sistema pradėta naudoti plačiau ir susilaukė teigiamų vertinimų iš įvairių sektorių įmonių bei skirtingų studijų krypčių studentų.

Panašūs įrašai