Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavimo metu Vilniuje rugpjūčio 27 dieną vykusioje sesijoje, skirtoje verslo ir diplomatijos sąveikai, dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos ICC Lietuva Generalinis direktorius Algimantas Akstinas.

Kaip rašoma, LR Užsienio reikalų ministerijos spaudos pranešime, ministras Vygaudas Ušackas akcentavo, kad eksportas yra Lietuvos ekonomikos varomasis variklis. Todėl V.Ušackas paragino susirinkusius verslininkus ir diplomatus uždegti vieniems kitus optimizmu, ryžtu ir dinamika, kad būtų geriau atstovaujama Lietuvos interesams užsienyje, kad galima būtų apginti turimas ir skverbtis į dar nepažįstamas, tačiau suteikiančias  naujų galimybių plėstis, rinkas.

Savo pranešime užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė-Liauškienė sakė, kad pagrindiniai Lietuvos prioritetai užsienyje yra laisvų prekybos sutarčių sudarymas, aktyvesnės ekonominės diplomatijos vykdymas ir institucinės pertvarkos Ūkio ir Užsienio reikalų ministerijose, siekiant išvengti funkcijų dubliavimosi.

Kalbėdama apie konkrečius žingsnius, kurie galėtų pagerinti eksporto sąlygas, viceministrė įvardijo makro ir mikro lygius.

Makroekonominės aplinkos sukūrimas, pasak A.Skaisgirytės-Liauškienės, reiškia dvišales ir daugiašales derybas, siekiant pagerinti lietuviškų prekių patekimo į kitų valstybių rinkas sąlygas, tuo tarpu mikro lygis suponuoja tiesioginę pagalbą verslui: informacijos, kontaktų tiekimas, verslo misijų su asocijuotomis struktūromis rengimas.

Viceministrė taip pat pažymėjo, kad Lietuva glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjunga, derėdamasi su tolimomis šalimis ir jungia jėgas su kitomis ES šalimis, gindama Lietuvos verslininkų interesus trečiose šalyse.

Anot susirinkime dalyvavusio ūkio ministro Dainiaus Kreivio, Lietuvos tikslas yra tapti Baltijos jūros regiono paslaugų centru, skatinti informacinių technologijų, finansinių, logistikos, medicinos ir turizmo paslaugas, inovatyvią pramonę ir biotechnologijas. 
 

Panašūs įrašai