Nr. Seminaro tema/ Topic
1. "Karteliai ir keitimasis informacija tarp įmonių: kur riba tarp teisėtų ir neteisėtų informacijos mainų", Gruodžio 2 d.
2. "Darbo vietų mažinimas: darbdavio teisės, pareigos ir rizika" , Lapkričio 5d.
3. "ĮMONIŲ PARDAVIMO SANDORIAI: kaip sėkmingai parduoti įmonę ar pritraukti investuotoją", Spalio 10d.
4. "Investiciniai ginčai tarptautiniame arbitraže"
"Arbitration of Investment disputes", Spalio 3 d./3rd October
5. Rizikos valdymas tarptautiniame versle, naudojant skirtingas prekybos finansavimo priemones"
“Managing risk in international business using blended trade finance solutions", Spalio 2-3 d./2 – 3 October
6. "Ką reikėtų žinoti apie IT sutartis: teisiniai aspektai ir praktiniai patarimai", Rugsėjo 25d.
7. "Bankų garantijos šiandienos verslo pasaulyje"/"Bank Guarantees in today's business world", Rugsėjo 23d./September 23
8. “TARPTAUTINIO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTYS: SUDARYMO IR VYKDYMO YPATUMAI”, Gegužės 28 d.
9. “Tarptautinės prekybos finansavimo priemonės ir sprendimai – naujosios UCP 600 ir ISP taisyklės” / " UCP 600 & ISBP 2007: n ew tools and solutions for International Trade Finance ", Gegužės 9d./May 9th
10. "Transport documents in foreign trade and finance: from international trade, carriage and banking perspective”, Balandžio 24-25 d./ April 24-25, Vilnius
11. "ADVANCED TRADE AND COMMODITY FINANCE TECHNIQUES", Balandžio 10 d./April 10th, Vilnius
12. "DARBO SUTARTIES SUDARYMO, VYKDYMO IR NUTRAUKIMO PRAKTIKA", Kovo 14 d.
13. “Distribucijos, agentavimo ir frančizės sutartys: sudarymo ir vykdymo ypatumai”, vasario 20 d.
14. " THE NEW DOCUMENTARY CREDIT RULES UCP 600 : Theory and practice from bankers and customers' point of view ", sausio 25d.

Panašūs įrašai