Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

Verslo misijos

 
2017.12.06

KVIETIMAS DALYVAUTI VERSLO DELEGACIJOJE Į BERLYNĄ (VOKIETIJA) 2018 m. VASARIO 20- 23 d.

 

                         KVIETIMAS DALYVAUTI VERSLO DELEGACIJOJE Į BERLYNĄ (VOKIETIJA)
                                                           2018 m. VASARIO 20- 23 d.


Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir įmonė „Autarė“ organizuoja verslo misiją Berlyne (Vokietija). Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai. Kviečiame dalyvauti įmones ir prisijungti prie delegacijos.

Vizito metu planuojami šie renginiai:
    Pasinaudodami turimais partneriais Lietuvoje mes pasirengę suorganizuoti dvišalius B2B susitikimus pagal vykstančiųjų išreikštus interesus konkrečiose valstybinėse institucijose ar ūkio subjektuose.
    Susitikimai su Vokietijos valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vykstančiųjų išreikštus interesus
    Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti 2018 m. vasario 20-23 dienomis vykstančioje parodoje "Bautec" http://www.bautec.com/en/ .

VIZITO TIKSLAS - paskatinti Lietuvos ir Vokietijos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių eksportą į Vokietiją ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:
Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus suorganizuoti logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti interesų anketą ir atsiųsti adresu travel@autare.lt  iki gruodžio 31d. Daugiau informacijos dėl vizito:  Gintarė Zlatkienė, Tel.: 867936330; 85 2627401;

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos plėtros fondo lėšų, šiuo atveju, iki 930 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte. LVK įgyvendina projektą pagal priemonę Naujos galimybės LT skirtą įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos įmonės, vykstančios į verslo misijas. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog vyksta bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos sektoriaus, tokiu atveju atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos sektorių atstovus.
 

DALYVAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

• 2016 m. ir 2017 m. 1-3 ketv. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
• Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
• Klausimynas (pateiksime)
• Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte
• „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
• Įsakymas dėl lėšų skyrimo


Kviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: