Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

LVK partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą

 
Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą
 

Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina projektą „Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0011, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas - užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.

Projekto įgyvendinimas užtikrins įmonių darbuotojų prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių, projekto įgyvendinimo rezultatai sukurs sąlygas projekte dalyvaujančių įmonių darbuotojų kvalifikacijos augimui, didesnėms karjeros galimybėms, užtikrins jų prisitaikymą prie verslo poreikių, padidins įmonių darbo našumą, efektyvumą, kas sąlygos konkurencingumo didėjimą.

Projekto uždavinys - kelti projekto partnerių darbuotojų kompetencijas, būtinas konkrečioje darbo vietoje, norint atlikti tiesiogiai su darbu susijusias operacijas ir funkcijas.

Mokymai projekte suplanuoti pagal projekto partnerių poreikį darbuotojų specialiosioms kompetencijoms ugdyti pagal darbuotojams priskirtus LPK kodus.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi pardavimų, rinkodaros, viešųjų ryšių, administravimo specialistų kompetencijų tobulinimo mokymai bei metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkų kompetencijų tobulinimo veiklos. Taip pat partnerių darbuotojai dalyvaus užsienio kalbų mokymuose, kurie skirti specialiųjų gebėjimų ugdymui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. gegužės 17 d. – 2020 m. gegužės 17 d.


 
 

Kviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: